Lid worden

U kunt ons steunen door lid te worden van de Vereniging Vrienden van Daams’ Molen. Hierdoor kunnen we allerlei zaken realiseren waar de overheid niet aan bijdraagt. De vereniging werkt hier heel concreet aan en voorziet daarom in faciliteiten als onderhoud, inrichting en molenaarsopleidingen, voorzieningen die er mede voor zorgen dat Daams’ Molen er is en ook blijft. Wij vinden dat deze zaken meer dan nodig zijn.Zelfs dat deze noodzakelijk en onmisbaar zijn. Wilt u lid worden? Dan kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.

Lid worden
Met uw aanmelding via onderstaand formulier bent u in eerste instantie een voorlopig lid van de Vereniging Vrienden van Daams’ Molen, tot ingang van het nieuwe kalenderjaar.

Maak nadat u het formulier heeft verzonden € 0,01* over naar onderstaande bankrekening. Uw aanmelding wordt hiermee definitief tot wederopzegging en u geeft hiermee een volmacht voor automatisch incasso.

Ver. Vrienden van Daams’ Molen
IBANNL95 RABO 0364 4961 18
BIC-codeRABONL2U
O.v.v.Definitief lid worden

*) Het lidmaatschap en de volmacht kunt u beëindigen door € 0,99 over te maken naar de hiervoor genoemde bankrekening o.v.v.: “beëindigen lidmaatschap”.  

Aanmeldingsformulier

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Geslacht
Voorbeeld: NL20 INGB 0001234567
In euro, minimaal 10 euro
Automatisch incasso
Selecteer of gewenst is dat er gebruikt gemaakt wordt van een automatische incasso,
Vul een datum in waarin u uw lidmaatschap wenst te starten. Uw lidmaatschap gaat in per nieuw kalenderjaar en uw eerste betaling zal de eerste maanden van dit kalenderjaar ook plaatsvinden.
Heeft u eventuele opmerkingen of vragen over uw lidmaatschap? Vermeld deze dan in dit veld.