Begunstigers

Vrienden van Daam’s Molen
Stichting Vaassens Molen wordt ondersteund door Vereniging Vrienden van Daams’ Molen.
Deze vereniging zet zich ook in voor het werven van leden en sponsoren. Hun bijdragen zorgen er voor dat Stichting Vaassens Molen beter ondersteund kan worden met het onderhoud en behoud van de molen.

Subsidies.
Voor het in stand houden van de molen als een gemeentelijk monument krijgt de Stichting ook jaarlijks een subsidie van de provincie Gelderland.