ANBI

Vereniging Vrienden van Daams’ Molen is een ANBI-instelling. Eén van de voorwaarden van zo’n instelling is jaarlijks specifieke gegevens te publiceren. ANBI staat voor een algemeen nut beogende instelling die zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

ANBI 2023
ANBI 2022
ANBI 2021
ANBI 2020
ANBI 2019
ANBI 2018